Monday, January 30, 2012

Talvihorroksessa... - Hibernating...

...mutta hiljalleen heräilemässä. Uusi työ alulla.
...but slowly waking up. Starting a new piece.